Liên Kết Văn Bản

THỜI GIAN LÀ VÀNG

EMAIL - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Clip_an1.flv Van_ban_cap_tren.png Van_ban_phong.png NoelMrloi12.swf Su8_tiet2021.png Hoahoc.png Sao_chep_Ctrl.flv Nhom_cac_doi_tuong.flv Lenh_Cut_Copy.flv Kich_thuoc.flv Dinh_dang_doi_tuong_do_hoa.flv Di_chuyen.flv Canh_hang_va_phan_bo.flv Background.flv Lession_0_Intro.flv Bai_Tap_4.flv Bai_Tap_3.flv Bai_Tap_2.flv Bai_Tap_1.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Ngữ Văn 9 - Bài 7 - Kiều Ở Lầu Ngưng Bích - Mã Giám Sinh Mua Kiều

  HSG Sử 2004-2005

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Lương (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:29' 02-04-2011
  Dung lượng: 65.5 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
  SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2004-2005
  MÔN: LỊCH SỬ (vòng 1)
  Đề thi chính thức ( 120 phút không kể thời gian giao đề)
  ....................................................................................................................................
  Lịch sử Việt Nam ( 14 điểm)
  Câu 1 ( 3 điểm)
  Nêu những nét chung về phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX trên các mặt: mục tiêu đấu tranh, thành phần lãnh đạo, hình thức đấu tranh.
  Câu 2 (7 điểm)
  Cuộc tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 diễn ra trong một thời cơ chín muồi như thế nào? Trong các nguyên nhân tạo nên thắng lợi của cách mạng Tháng Tám 1945, nguyên nhân nào giữ vai trò quan trọng nhất? Vì sao?
  Câu 3 ( 4 điểm)
  Lập bảng tóm tắt các chiến thắng tiêu biểu có ý nghĩa bước ngoặt của cách mạng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nuớc (1954- 1975)

  TT
  Trên các chiến thắng tiêu biểu
  Thời gian diễn ra
  Ý nghĩa
  
  1
  
  
  
  
  ...
  
  
  
  
  
  Lịch sử thế giới: (6 điểm)
  Trình bày sự phát triển " thần kỳ" về kinh tế của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai. Những nguyên nhân nào tạo nên sự phát triển đó?

  .......................................
  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
  SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2004-2005
  MÔN: LỊCH SỬ (vòng 2)
  Đề thi chính thức ( 120 phút không kể thời gian giao đề)
  ....................................................................................................................................
  Lịch sử Việt Nam ( 14 điểm)
  Câu 1 (6 điểm)
  Trình bày tóm tắt thắng lợi đầu tiên có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.
  Câu 2 (8 điểm)
  Căn cứ vào những điều kiện lịch sử nào, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 2 năm 1975-1976? Chủ trương đó được thực hiện như thế nào?

  Lịch sử thế giới: (6 điểm)
  Mỹ la tinh có những biến đổi như thế nào sau chiến tranh thế giới lần thứ hai?
  ................................................

  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
  SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2004-2005
  MÔN: LỊCH SỬ (vòng 1)
  Đề thi chính thức ( 120 phút không kể thời gian giao đề)
  ....................................................................................................................................
  ĐÁP ÁN
  Lịch sử Việt Nam ( 14 điểm)
  Câu 1 ( 3 điểm)
  Nêu những nét chung về phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX trên các mặt: mục tiêu đấu tranh, thành phần lãnh đạo, hình thức đấu tranh.
  a- Dưới ảnh hưởng của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của đế quốc Pháp đã làm cho Việt Nam có nhiều biến đổi về cơ cấu kinh tế và phân hóa xã hội, cùng với ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản châu Âu, phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX có sự chuyển biến theo con đường dân chủ tư sản.
  (0,5 điểm)

  b- Mục tiêu của phong trào vừa nhằm giải phóng dân tộc, vừa nhằm mang lại những quyền lợi dân chủ cho nhân dân. (0,75 điểm)

  c- Thành phần lãnh đạo: vẫn là những nhà nho yêu nước nhưng bắt đầu tiếp nhận tư tưởng mới: Tư tưởng tư sản (tầng lớp sĩ phu yêu nước tiến bộ).
  (0,75 điểm)
  d- Các hình thức đấu tranh thời kỳ này cũng khác trước. Những hoạt động bí mật như lập hội (...), xuất dương cầu học hay công khai như lập trường học, ra sách báo, diễn thuyết, biểu tình, kinh doanh công thương nghiệp cũng phổ biến. (0,75 điểm)
  e- Tất cả những yếu tố trên đây đánh dấu một bước chuyển biến mới của phong trào yêu nước ở nước ta. (0,25 điểm)

  Câu 2 (7 điểm)
  Cuộc tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 diễn ra trong một thời cơ chín muồi như thế nào? Trong các nguyên nhân tạo nên thắng lợi của cách mạng Tháng Tám (1945), nguyên nhân nào giữ vai trò quan trọng nhất? Vì sao?
  1- Cuộc tổng khởi nghĩa Tháng Tám diễn ra trong một thời cơ chín muồi:
  a- Cao trào tiền khởi nghĩa lan rộng trong toàn quốc, quần chúng nhân dân đã sẵn sàng đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ khách quan đến. (1 điểm)

  b- Ngày 14-8-1945, chính phủ Nhật tuyên bố đầu hàng Đòng minh không điều kiện không điều kiện làm cho quân Nhật và bọn tay sai ở Đông Dương lâm vào tình trạng khủng hoảng suy sụp. (1 điểm)

  c- Trong bối cảnh lịch sử đó, đêm 13/8/1945, Hội ngị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương đã ý nghĩa quyết định phát động toàn dân đứng lên tổng khởi nghĩa. (1 điểm)

  2- Cách mạng Tháng Tám thắng lợi là do sự kết hợp chặt chẽ giữa các nhân tố trong nước và ngoài nước.
  a- Kẻ thù trực tiếp của nhân dân Việt Nam là phát xít Nhật bị quân Đồng minh đánh bại. (1 điểm)

  b- Tuy nhiên, nếu trong tình hình thuận lợi đó nhân dân ta không có lực lượng, không vùng lên kịp thời thì không thể tạo nên thắng lợi kỳ diệu của cách mạng tháng Tám. Do đó, sự chuẩn bị lực lượng một cách kiên trì được đẩy mạnh trong hoạt động của mặt trận Việt Minh, sự vùng dậy cướp chính quyền trong cả nước ngay sau khi phát xít Nhật đầu hàng có vị trí rất quan trọng. (1,5 điểm)

  c- Thắng lợi ấy gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương đứng đầu là Chủ tịch Hồ chí Minh, đây là nhân tố quan trọng nhất. Vì nhân tố này tạo ra yếu tố trong nước có nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám. (1,5 điểm)
  Câu 3 ( 4 điểm)
  Lập bảng tóm tắt các chiến thắng tiêu biểu có ý nghĩa bước ngoặt của cách mạng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nuớc (1954- 1975)

  TT
  Trên các chiến thắng tiêu biểu
  Thời gian diễn ra
  Ý nghĩa
  
  1
  Phong trào Đồng khởi
  1959-1960
  Làm cho cục diện cách mạng MN chuyển biến nhảy vọt

  
  2
  Cuộc tổng tiến công tết Mậu Thân 1968
  Từ 30/1/1968 đến 28/4/1968.
  Buộc Mỹ phải ngừng ném bom MBắc và thay đổi chiến lược chiến tranh ở MN, chấp nhận đàm phán tại Paris
  
  3
  Cuộc tiến công chiến lược 1972
  30/3/1972 đến 6/1972
  - Làm cho chiến lược " VN hóa chiến tranh" của Mỹ bị thất bại .- Cùng với chiến thắng ĐBP trên không (12 ngày đêm) cuối 1972, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris
  
  4
  Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975
  Đầu tháng 3/1975 đến 30/4/1975
  Giải phóng hoàn toàn MN, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: kỷ nguyên độc lập, thống nhất và đi lên CNXH.
  
   Lịch sử thế giới (6 điểm)
  Trình bày sự phát triển " thần kỳ" về kinh tế của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai. Những nguyên nhân nào tạo nên sự phát triển đó?
  Sau chiến tranh, Nhật là nước bại trận, nền kinh tế bị tàn phá nặng nề
  ( số liệu chứng minh).
  (1 điểm)

  2- Bước sang những năm 60, nền kinh tế Nhật đạt được bước phát triển thần kỳ, vượt qua các nước Tây Âu, vươn lên đứng thứ hai thế giới tư bản chủ nghĩa ( sau Mỹ) ( số liệu). (1,5 điểm)

  3- Từ những năm 70 Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế, tài chính thế giới. Dự trữ vàng và ngoại tệ vượt qua Mỹ. Hàng hóa Nhật Bản len lỏi, cạnh tranh khắp các thị trường thế giới. (2 điểm)

  4- Nguyên nhân của sự phát triển: (1,5 điểm)

  a- Nhờ tận dụng được cơ hội ( chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam)
  (0,5 điểm)

  b- Nhờ áp dụng những thành tựu khoa học- kỹ thuật hiện đại.
  (0,5 điểm)

  c- Tiến hành các cải cách dân chủ. (ban hành hiến pháp mới 1946, tiến hành cải cách ruộng đất 1946-1949,...) (0,5 điểm)

  .......................................
  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
  SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2004-2005
  MÔN: LỊCH SỬ (vòng 2)
  Đề thi chính thức ( 120 phút không kể thời gian giao đề)
  ....................................................................................................................................
  ĐÁP ÁN
  Lịch sử Việt Nam ( 14 điểm)
  Câu 1 (6 điểm)
  Trình bày tóm tắt thắng lợi đầu tiên có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.
  * Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám
  1- Tháng 9-1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. Trên cơ sở phân tích tình hình thế giới và trong nước, Đảng ta dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định đặt lên hàng đầu nhiệm vụ đánh đuổ
   
  Gửi ý kiến

  Giao diện Trong suốt